Tomas Munita Philippi ile SöyleşiFor English: Please Scroll Down and Read the Page ↓TOMAS MUNITA PHILIPPI ile SÖYLEŞİ


INTERVİEW with TOMAS MUNITA PHILIPPI

Sevgili Tomas, Fotoritim’e hoş geldin”¦Renk, ışık, insan ve konu anlatımında gördüğüm en başarılı basın fotoğrafçılarından birisin. Fotoğrafçılığı ve basın fotoğrafçılığını meslek olarak seçmenin öyküsünü anlatır mısın?Basın fotoğrafçısı olmayı hiç ummuyordum. Fotoğraflı sadece bir sanat şekli olarak yapmayı istiyordum ama fotoğrafçılık okurken bir gazetede staj yapmam gerekmişti, inanılmaz bir deneyimdi, hiç bu kadar ilginç olabileceğini düşünmemiştim ve sonrasında da bırakmadım.
Dear Tomas wellcome to Fotoritim…You are one the most successfull press photographer regarding colour, human and telling subject. Can you tell us the story of your choosing photography and press photographer as a profession ?I never expected to become a press photographer. i just wanted to do photography, as an art form. but when i studied photography i had to do an intern in a newspaper, it was an amazing experience, never thought it was going to be so interesting, after that i never stopped.
Ülkende yaptığın mesleğin durumu, çalışma koşulları gibi konulardan bahseder misin?Kolay değil, orada fotoğrafçılar için pek fazla pozisyon yok ve gazeteler, yayınları ve fotoğrafları kullanmaları açısından düş kırıklığına uğratıcı. Ama özellikle kendileri yaratan yeni nesilden pek çok fotoğrafçıyı görmek cesaret verici. Güney Amerika şu an haberler için çok önem taşımadığından Şili’de serbest çalışmak çok zor.
How is the statue of your profession in your country, tell us about working conditions etc.?Is not easy, there are not many positions for photographers and the newspapers are most of the time very disappointing in terms of publications and the way the use photos. but there are many photographers, specially from the new generations creating by themselves, which is always encouraging to see. as a freelance been based in Chile is difficult too, since southamerica is not of big importance for the news right now.
2010 yılında ülkende büyük bir deprem oldu. Hem bir vatandaş olarak hem de bir basın mensubu olarak neler yaşadın?Depremden hemen sonra ailemin iyi olduğundan, yeterince yiyecek ve suya sahip olduğundan emin olmak zorundaydım, ondan sonra merkez üssü civarındaki en çok etkilenen bölgelere fotoğraf çekmeye gittim. Depremlere alışkın olduğumdan neyle karşılaşacağımı ve bir afet bölgesinde ne çekileceğini biliyordum.
It happened a big earthquake in your country in 2010. What did you live both as a citizen and as a press member?Right after the earthquake i had to make sure that my family was going to be ok and have enough food and water for days, only then i could leave to photograph in the most affected areas around the epicenter. since i am used to earthquakes i know what to expect so i know what to take for a coverage in a devastated area.
Konularını seçerken nelere önem verirsin yani hangi konular sana cazip gelir? Ve çalışma planın, programın, insanlarla iletişiminden bahseder misin?Çevre konularındaki kişisel projelerime odaklanıyorum. Şu anda benim için önemli olan bu. Hikayeleri planlamak çoğu zaman kolay değildir, ideal olanı önce bölgede dolaşmak, insanlarla konuşmak, fotografik açıdan nasıl göründüğüne bakmak ve bu açıdan araştırmaya başlayıp etrafında hareket etmektir. Her konu farklıdır, bazen insanlarla konuşmak esastır bazen de o kadar gerekmez.
What do you give importance to when you are choosing your subjects? I mean which subjects captivate you? Can you tell your working plan, programme, communication with the people?I am focusing my personal projects on environmental issues. this is what matters to me right now. most of the times the stories are not easy to plan, the ideal is to have a first trip to the area, talk to people, see how it looks photographically and from that point start researching and moving around. every subject is different, sometimes is essential to talk to people, sometimes other times not that much.
Sence başarılı bir belgesel fotoğraf projesi (veya serisi) nasıl olmalıdır? Ne gibi unsurlar içermelidir? Ve yine başarılı bir basın fotoğrafçısı ne gibi özellikler, yetenekler taşımalıdır?Benim için en önemli şey konunun özüdür, altta yatan ve hemen her konuda varolan duygulardır. Çoğu zaman tek bir kelimeyle basite indirgenebilir: hüzün, umut, eşitsizlik, hoşnutsuzluk, korku vs. Görsel bir dünyadaki bir proje yüzeyde kalamaz, işlenmesi, yeniden bir atmosfer yaratması, insani durumlar hakkında doğruyu anlatması gerekir. Bir basın fotoğrafçısı duyarlı ve hızlı olmalı.
In your opinion how must be a documentary photograph project (or series)? What kind of element should it be included? And a press photographer must have what kind of features, capabilities?For me the most important thing is to get to the core of the issue, the underlying feelings and emotion present in almost every subject. Most of the time it can be simplified to one word: sorrow, hope, inequality, discontent, fear, etc. A project cannot stay on the surface of the visual world, it has to penetrate, re-create an atmosphere, tell a truth about our human condition. A press photographer has to be sensitive.. and fast.
Yaptığın meslek aynı zamanda tehlikeler ve riskler de içeriyor. Hem bu konulara yaklaşımın hem de başından geçen bir anını aktarır mısın?Evet, bazen tehlikeli ama makul riskleri almaya çalışıyoruz. Tehlikeli bir bölgeye gitmeden önce her zaman bir değerlendirme yapılır, çeşitli türde tehlikeleri bilmek ve doğru insanlarla çalışmak önemlidir. Ama beklenmeyen şeyler her zaman olabilir, Afganistan’da birden fazla kez dövüldüm, bir çete tarafından taşla saldırıya uğradım, kısa süreli olarak tutuklandım, diğer ülkelerdeki protestolarda polis dövdü, makinelerim kırıldı vs”¦
Your occupation has got some dangers and risks too. What is your approach to these issues and can you tell a memory you lived?Yes, sometimes is dangerous, but we try to take reasonable risks. There is always an assessment before going to a dangerous area, is important to know the different kind of dangers and to work with the right people. But always something unexpected can happen, I was beaten more than once in Afghanistan, attacked with stones by a mob, momentarily arrested, beaten by police in protests in other countries, cameras broken, etc..
Özgeçmişinde yazıyor ancak çalışmaların ile seni en çok mutlu eden başarın ne oldu?Birkaç yıl para biriktirebilmekti. Sadece Himalayalar’a gidin, bir kaç ay bir grup göçebe ile yaşayın. Bu, fotoğrafçılığın bana verdiği en büyük başarıdır.
It is writing in your CV but which of your accomplishments make you more happy?It was to be able to save money for a couple of years just to go to the Himalayas and live with a group of nomads for several months. This is the best accomplishment that photography has given to me.
Kabul, Kashmir, Kandahar gibi farklı yerlerde çalışmalar yaptın ve bulundun. Ekseri insanların zorluklar içinde yaşadığı bölgeler denebilir. Dünyaya ve insana bu pencereden baktığında düşünce ve duyguların nelerdir?Bu kadar çok keder görmek acı verici. Fotoğraflarını gördüğümde bütün o yüzleri hatırlıyorum ve şimdi savaş ve tüm zorluklar arasında nasıl olduklarını merak ediyorum. Bazen orada olmak ve birkaç gün sonra tamamen farklı bir dünyada olmak gerçekten çok üzücü. Ama onların yaşamlarına tanık olup hikayelerini anlatabilmek şaşırtıcı bir ayrıcalık. Bunun için kendimi şanslı hissediyorum.
You worked different places such as Kabul, Kashmir, Kandahar. It can be said that they are the places people live in some difficulties. When you look at from this perspective what are your thoughts and emotions?Is painful to see so much suffering. I remember all those faces when I see their photos and wonder how are they now, surrounded by war and all kind of hardships. It is really sad sometimes to get in there and get out to a completely different world few days later. But it is an amazing privilege to be able to witness their lives and to tell their stories. I feel myself lucky for that.
Kendine belirlediğin hedefler nelerdir? İleride neler yapmayı planlıyorsun?Bunu bir hedeften daha çok bir rol olarak görüyorum, sorumlulukla yapılmalı. Röportajları yayınlayarak bir tartışma yaratma şansına sahibim, o halde dikkat isteyen yapılabilir konuları ve hangi konunun fotografik açıdan seyircinin üzerinde etkisi olabilecek bir potansiyele sahip olduğunu dikkatle seçmeliyim.
Atacama çölündeki madencilik faaliyetleri nedeniyle kirlenip kuruyan, ölmek üzere olan bir nehirle ilgili 2 yıllık projemi henüz tamamladım. Amazonlardaki bazı nehirlerle ilgili bir projeme en kısa zamanda başlayacağım.
What are your tasks about your carrier? What do you plan in the future?More than a task I see it as a role, it has to be done with responsibility. I have the chance now to raise a discussion on certain issues by publishing reportages, so i have to choose carefully what doable subjects need attention, and from these subjects which ones have a photographic potential that can have an impact on the audience.
I recently finished a 2 years project in Atacama desert about a dying river, polluted and dried out by mining operations. I am going to start soon a project on some rivers in the Amazon.
Röportaj (interview by) : Levent YILDIZ


Çeviri (translated by) : Berna AKCAN
www.tomasmunita.com

Tomas Munita Philippi


Tüm Hakları Saklıdır © All Rights Reserved


www.fotoritim.com Sitesinde Bulunan Yazılı ve Görsel Eserlerin Bütün Hakları ve Sorumluluğu Eser Sahiplerine Aittir.


All Images and Text Published in www.fotoritim.com are Copyright © Protected by The Author, All Rights Reserved.


Use By Author Permission Only.

Tomas Munita Philippi ile SöyleşiTomas Munita Philippi ile SöyleşiTomas Munita Philippi ile SöyleşiTomas Munita Philippi ile SöyleşiTomas Munita Philippi ile SöyleşiTomas Munita Philippi ile SöyleşiTomas Munita Philippi ile SöyleşiTomas Munita Philippi ile SöyleşiTomas Munita Philippi ile SöyleşiTomas Munita Philippi ile SöyleşiTomas Munita Philippi ile SöyleşiTomas Munita Philippi ile SöyleşiTomas Munita Philippi ile SöyleşiTomas Munita Philippi ile SöyleşiTomas Munita Philippi ile SöyleşiTomas Munita Philippi ile SöyleşiTomas Munita Philippi ile SöyleşiTomas Munita Philippi ile SöyleşiTomas Munita Philippi ile SöyleşiTomas Munita Philippi ile SöyleşiTomas Munita Philippi ile SöyleşiTomas Munita Philippi ile SöyleşiTomas Munita Philippi ile SöyleşiTomas Munita Philippi ile SöyleşiTomas Munita Philippi ile SöyleşiTomas Munita Philippi ile SöyleşiTomas Munita Philippi ile SöyleşiTomas Munita Philippi ile SöyleşiTomas Munita Philippi ile SöyleşiTomas Munita Philippi ile SöyleşiTomas Munita Philippi ile Söyleşi

Tomas Munita Philippi ile Söyleşi” üzerine bir düşünce

 1. yavuz sariyildiz

  These are exactly great photographs reflecting the truth of where there have been taken.
  I also visit you personal homepage and saw the other truths from you camera…
  all of them are great job…

  best regards,
  Yavuz Sariyildiz

  Reply

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


− 2 = beş

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>