Okan Koçyiğit : Yırtıcı KuşlarKuşlar Aleminin Kralları


YIRTICI KUŞLAR
Binlerce metre yüksekten yeryüzünü seyretmek, geniş kanatlarla havayı yararcasına süzülmek, eşsiz görüş yeteneğiyle aşağılardaki en küçük bir kıpırtıyı bile fark edebilmek, öldürmek üzere şekillenmiş muhteşem gaga ve pençelerle başka canlıları avlayabilmek”¦
Ala doğan
Onlara duyduğumuz hayranlığın nedenlerini kısa bir özete sığdırmaya çalışsam da yırtıcı kuşların ihtişamını, gizemliliğini, gücünü gerçek manada anlayabilmenin en geçerli yolu onları yaşam alanlarında gözlemlemektir.
Ala doğan
Yırtıcı kuşlar için yaşam döngülerinin sıradan davranışları, biz insanoğlu için tarihin her döneminde ilgi ve hayranlık uyandırıcı olagelmiştir. En eski çağlardan beri insanoğlunun hayranlıkla seyrettiği bu eşsiz kuşlar gücün, asaletin, ulaşılmazlığın sembolü olmuştur. Pek çok toplumun totemi, devletlerin sembolü olacak kadar ün yapmış bu görkemli canlılara yüklediğimiz şöhretin boşuna olmadığı gayet açık. Gökyüzünde tüm ihtişamıyla süzülen; dağ keçisi, tilki gibi iri avlara bile korkusuzca saldırabilen bir kaya kartalına; açıklığı üç metreye varan kanatlarıyla adeta bir planör gibi dağ yamaçlarında leş arayan bir akbabaya; saatte üç yüz kilometreyi aşan süratiyle keklik, güvercin gibi kuşların korkulu rüyası olan bir gökdoğana, sadece balıklarla beslenen ve avını yakalamak için suyun bir metre altına kadar cesurca dalış yapabilen bir balık kartalına ve her biri kendine has davranışlar sergileyen diğer yırtıcı kuşlara olan hayranlığımızın sebebi, onlara “yırtıcı” sıfatını kazandıran eşsiz özellikleridir.
Atmaca
Kuşlar nasıl ki hayvanlar âleminin en güzel, en renkli, en ilgi çekici sınıflarının başında geliyorsa, yırtıcı kuşlar da o sınıfın en sıra dışı takımlarından biridir şüphesiz. Her şeyden önce görünüşleri ve yaşayışlarıyla diğer kuşlardan farklıdır yırtıcı kuşlar. En küçüğünden en büyüğüne kadar tümü avlarını pençeleriyle yakalar. Pençelerine bu ölümcül özelliği kazandıran ise son derece sivri ve güçlü tırnaklarıdır. Bunların temel görevi avı yakalamak ve taşımaktır.
Boz doğan
Yırtıcı kuşları diğer kuşlardan ayıran bir diğer özellik ise güçlü ve aşağı doğru bir çengel gibi kıvrık olan gagalarıdır. Etle beslenen yırtıcı kuşlar avlarını parçalamak için gagalarını kullanır. Yırtıcı kuşlara üstünlük sağlayan bir diğer özellikleri de son derece keskin görüş gücüdür. Bu üstün görüş gücü onlara yüzlerce metre yukarıdan küçücük bir fareyi bile görebilme yeteneği kazandırır.
Delice doğan
Ülkemizde bugüne kadar gündüz yırtıcı kuşlarından otuz sekiz, gece yırtıcılarından ise dokuz tür gözlenmiştir. Büyüklüğü bir kumrudan bile küçük olan bozdoğandan boyu bir metreye, kanat açıklığı üç metreye varan ak kuyruklu kartala kadar görünümleri, büyüklükleri, yaşam alanları ve avları birbirinden farklı onlarca tür”¦ Bunlardan bazıları yerleşik kuşlardır. Kızıl şahin, kerkenez, kızıl akbaba, kukumav gibi yırtıcı kuşlar yıl boyu gözlemlenebilir. Kimileri yaz göçmenidir. Yazın üredikten sonra kışı geçirmek üzere güneye göçer. Yılan kartalı, delice doğan, çayır delicesi bunlardandır. Büyük orman kartalı, gökçe delice gibi bazı kuzey türleri kışı ülkemizde geçirirken, balık kartalı, ala doğan gibi yırtıcılar ise sadece göç dönemlerinde görülür.
Delice doğan
Yırtıcı kuşların her türünü her yerde görebilir miyiz? Hayır. Kaya kartalını görmek için yüksek dağlara, atmaca ve çakırı görebilmek için ormanlara, saz delicesini görmek için içinde geniş sazlıklar barındıran sulak alanlara gitmemiz gerekir. Her bir türün yaşam alanları farklı olduğu gibi avları ve avlanma tarzları da sahip oldukları büyüklüğe ve donanıma, yaşadıkları habitata göre değişir. Kartal türleri genellikle tavşan, fare gibi memelilere yönelirken gökdoğan, bıyıklı doğan, çakır, atmaca gibi türler daha çok kuş türlerini avlar.


Gök doğan
Öyle özel türler vardır ki onlar belli bir avın peşine düşmek üzere uzmanlaşmıştır. Yılan kartalı neredeyse sadece yılanlarla, balık kartalı sadece balıklarla, arı şahinleri ise arı larvalarıyla beslenir.
Yılan kartalı
Yırtıcı kuşların üreme döngüsü ve yuva tercihleri de diğer kuşlardan farklıdır. Yılda bir kez kuluçka yapan yırtıcı kuşlar çoğunlukla ulaşılması güç kaya pervazlarını, yüksek ağaçları yuva yeri için seçer. Açık arazi kuşları olan delice türleri ise yere yuva kurar. Tüm yırtıcı kuşlar tek eşlidir. Eşlerden biri ölene dek sadakatleri sürer. Yuvanın yapımı ve onarımı eşler tarafından dayanışma içinde sürerken yavruların beslenmesi için genellikle erkek avlanır, onun yuvaya getirdiği avı dişi kuş yavrulara büyük bir özenle yedirir. Yuva ve yavrularına yönelebilecek tehditler karşısında da ebeveyn canları pahasına mücadeleye girebilir.
Gök doğan
İnsanoğlunun hızlı bir tükenme sürecine soktuğu doğada diğer tüm canlılar gibi yırtıcı kuşlar da maalesef bir var olma savaşı vermektedir. Hatta ülkemizde ulu doğan, akkuyruklu kartal, kara akbaba, puhu gibi türlerin sayıları ciddi düşüş göstermiştir. Bir zamanlar ülkemizde üreyen balık kartalı bugün ne yazık ki yaşam alanlarının tahribi sonucu artık sadece göç döneminde görülebilen bir tür haline geldi.
Kara akbaba
Yasadışı yırtıcı kuş ticareti, ormanların ve bozkırların hızla azalması, sulak alanların, doğal göllerin, vadilerin çeşitli yollarla yok edilmesi, bilinçsiz avcılarca vurulmaları, tarımda ve tabiata kurtları öldürmek için bırakılan etlerde kullanılan zehirli kimyasalları almaları gibi pek çok sebepten ötürü yırtıcı kuş popülasyonumuz her geçen gün azalmakta.
Kara çaylak
Doğal dengenin sağlanmasında sağlıklı bir yırtıcı kuş popülasyonunun varlığı tartışılmaz. Besin zincirinin son halkası olarak böceklerin, kemirgenlerin kontrol altında tutulmasında yırtıcı kuşlar en önemli işlevi görmekte. Endüstriyel gelişimin hızla tükettiği dünyamızda biz insanlara düşen en önemli görev doğal alanların korunması yoluyla bu eşsiz canlıların varlığını sürdürebilmelerinde onlara destek ve yardımcı olmak. Aksi halde yırtıcı kuşlarımızı gökyüzünde süzülürken gözlemleme keyfini yaşamak yerine sadece cansız fotoğraflarda görmek gibi acı bir gerçekle yüz yüze kalmak çok da uzağımızda değil.Okan KOÇYİĞİT
www.okankocyigit.comUlu doğan
Kaya kartalı
Kerkenez
Kızıl akbaba
Kızıl akbaba
Kızıl şahin
Küçük akbaba
Küçük kerkenez
Küçük orman kartalı
Kukumav
Peçeli baykuş
Şahin
Şahin
Şahkartal
Saz delicesi
Yılan kartalıTüm Hakları Saklıdır © All Rights Reserved

www.fotoritim.com Sitesinde Bulunan Yazılı ve Görsel Eserlerin Bütün Hakları ve Sorumluluğu Eser Sahiplerine Aittir.


All Images and Text Published in www.fotoritim.com are Copyright © Protected by The Author, All Rights Reserved.


Use By Author Permission Only.

Okan Koçyiğit : Yırtıcı KuşlarOkan Koçyiğit : Yırtıcı KuşlarOkan Koçyiğit : Yırtıcı KuşlarOkan Koçyiğit : Yırtıcı KuşlarOkan Koçyiğit : Yırtıcı KuşlarOkan Koçyiğit : Yırtıcı KuşlarOkan Koçyiğit : Yırtıcı KuşlarOkan Koçyiğit : Yırtıcı KuşlarOkan Koçyiğit : Yırtıcı KuşlarOkan Koçyiğit : Yırtıcı KuşlarOkan Koçyiğit : Yırtıcı KuşlarOkan Koçyiğit : Yırtıcı KuşlarOkan Koçyiğit : Yırtıcı KuşlarOkan Koçyiğit : Yırtıcı KuşlarOkan Koçyiğit : Yırtıcı KuşlarOkan Koçyiğit : Yırtıcı KuşlarOkan Koçyiğit : Yırtıcı KuşlarOkan Koçyiğit : Yırtıcı KuşlarOkan Koçyiğit : Yırtıcı KuşlarOkan Koçyiğit : Yırtıcı KuşlarOkan Koçyiğit : Yırtıcı KuşlarOkan Koçyiğit : Yırtıcı KuşlarOkan Koçyiğit : Yırtıcı KuşlarOkan Koçyiğit : Yırtıcı KuşlarOkan Koçyiğit : Yırtıcı KuşlarOkan Koçyiğit : Yırtıcı KuşlarOkan Koçyiğit : Yırtıcı Kuşlar

Okan Koçyiğit : Yırtıcı Kuşlar” üzerine bir düşünce

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


yedi × = 49

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>