Michelle Bates : Plastik KameralarFor English: Please Scroll Down and Read the Page ↓PLASTİK KAMERALAR


PLASTİC CAMERAS


Michelle Bates

Sevgili Michelle, Fotoritim’e hoş geldin,Holga makine ile ilk karşılaşman nasıl oldu ve seni ne etkiledi?Holga’yı ilk defa 1991’de Maine Fotoğrafçılık Atölyesi’nde keşfettim (şimdi Maine Medya Atölyeleri). Yaz sonunda sergisi yapılacak olan siyah-beyaz fotoğrafçılık kursuna katılmıştım. Daha önce siyah-beyaz çalışmamıştım ve konu bulmak ya da sevdiğim ve iyi olduğum çekim şekli için uğraştım. Bu Holga oldu. O zamanlar fotoğraf konusunda çok yeniydim, Holga ile kırdığım kuralları bilmiyordum.Wellcome to the Fotoritim dear Michelle,How did you first discover the Holga and how did it affect you?I first discovered the Holga at the Maine Photographic Workshops (now Maine Media Workshops) in 1991. I was taking a black-and-white class that had an exhibition at the end of the summer. I hadn’t done B&W before and struggled to find a subject or type of shooting that I liked and was good at. It turned out to be the Holga. I was so new to photography at the time, that I didn’t know the rules that I was breaking with the Holga.
Ve plastik makinelerle çalışmaya başladın”¦ Fakat dünya onu ve benzeri analog makineleri unutmuştu”¦ Bu zor olmadı mı senin için?Fotoğraflarımla ilgili hemen iyi geri dönüşler aldım ve bu hep iyi bir ilham oldu. New York’ta bir kitapçının içinde yer alan Uluslararası Fotoğraf Merkezi’ne gittim. Onlara bir Holga gösterisi yapmayı önerdim ve onlar da kabul ettiler! Böylece MPW dışındaki ilk gösterim, orada diğer ders verenlerle birlikte ICP’de gerçekleşti. Uzun süreden beri Holga kullandığım ve onu çok iyi bildiğim ve özellikle de onu çok sevdiğim için durmamı gerektiren bir sebep yok. Hatta hala karanlık odada baskı yapıyorum! Bu makineler aslında çok daha popülerler ve eskisinden daha iyi tanınıyorlar bu da insanlara ne yaptığımı açıklamamı kolaylaştırıyor.
And then you choose to work with plastic (analog) cameras”¦ But the world seems to have forgotten them and similar analogs”¦ Is it hard to stay with it?I got good feedback on my images right away, and that’s always good inspiration! I went into the International Center of Photography in New York, which had a gallery in the bookstore. I suggested they do a show of Holga work and they said yes! So my first show outside of MPW was at ICP with several photographers who taught there. Since I have been using Holgas for so long, and am well-known for it, there is no reason for me to stop, especially since I still love it. I even still print in the darkroom! These cameras are actually far more popular and well-known now than ever before, so it makes it easier to explain to people what I do.
Plastik Kameralar adlı kitabından bahseder misin?Her şey 2004’te, onunla ilgili seminerler verdiğim için Focal Press’teki bir editörün konu hakkında bir kitap yazmakla ilgilenip ilgilenmeyeceğimi soran epostası ile başladı. Yazmak ve makinelerle ilgili yıllarca öğrendiklerimi organize etmek çok eğlenceliydi. Birçok fotoğrafçının fotoğraflarını toplamak daha eğlenceliydi. Kitap, 1960’ların sonlarından günümüze kadar popüler hale gelmiş oyuncak makinelere kapsamlı bir bakış içeriyor. Geçmişe ve pek çok fotoğrafçının çalışmasına, Holgalar ve diğer makinelerle nasıl çekim yapılacağına, kitap listelerine, internet sitelerine ve diğer kaynaklara yer veriyor. 50 fotoğrafçıyı kapsayan ilk baskı 2006’da, ikincisi 2010’da yapıldı.
Could you tell about your book called Plastic Cameras?It started in 2004 with an email from an editor at Focal Press asking if I was interested in writing a book on the topic, since I was teaching workshops about it. It was great fun to write down and organize all I had learned about the cameras over the years. And it was even more fun was collecting the images from so many great photographers. It is a comprehensive look at toy cameras, since they became popular in the late 1960s to today. It includes the history, work by many photographers, how-to info for shooting with Holgas and other cameras, and lists of books, websites and other resources. The first edition came out in 2006 and the second in 2010, which includes 50 photographers.
Holga, yaratıcılığı daha mı çok ortaya çıkartıyor?Hem evet hem hayır. “Normal” makinelerle kıyaslanınca ki bugün bunun dijital olduğunu varsayıyorum, kameranın nasıl çalıştığını düşünmeye daha az zaman harcarsınız, kompozisyon ve konuya odaklanmak için daha fazla zamanınız olur. Öte yandan Holga ile herhangi bir eski fotoğraf çeken pek çok insan sadece makinenin verdiği efekt nedeniyle bunu ilginç buluyorlar. İdeal olan sizin kendi sanatsal görüşünüzü bulmanızdır, hangi aracı kullandığınız önemli değildir.
Do you think you can be more creative with Holgas?Yes and no. As compared with “normal” cameras, which I suppose today are digital, I think you can spend less time figuring out how the camera works, and more time focusing on composition and subject. On the other hand, many people take any old picture with a Holga and think it’s interesting just because of the effects the camera gives it. The ideal is to find your own artistic vision no matter what tool you’re using.
Ve fotoğrafçılara kendi izlediğin yolda eğitim veriyorsun”¦ Onların izlenim ve tepkileri hakkında ne söylersin?Oyuncak kameralarla ilgilenen kişilere olduğu kadar fotoğrafçılıkla veya bu makinelerle hiç tecrübesi olmamış kişilerin oluşturduğu karma kalabalıklara da seminerler veriyorum. Her iki tip insan grubu da bu kameraları kullanmak veya düşük teknolojili başka şeyler keşfetmek için ilham alıyorlar.Tabii ki bu makinelerin kullanımında bazı sorunlar var. Filmi nereden alacaksınız, nerede banyo ettireceksiniz, nasıl bastırtacaksınız gibi… Şu an çoğu insan için dijitalden daha karmaşık, bu nedenle yapmanız gereken bir seçimdir.
You are teaching about these cameras to photographers -what can you say about their concerns and reactions?I teach classes to people who are already interested in toy cameras, but I also give lectures to more mixed crowds, including people who have no experience with photography or these cameras. For both types of people, most people leave inspired, either to try these cameras, or to explore something else that it low-tech.Of course, there are issues using these cameras. Where to buy film, where to get it developed, how to make prints, etc. It’s far more complicated than digital for most people now, so it’s a choice you have to make.
Fotoğraflarının çoğunda geniş açı görüntüsü var. Bu Holga’dan mı kaynaklanıyor yoksa senin stilin mi?Benim Holga fotoğraflarım doğrudan makinede olduğu haliyledir, kesilmemişlerdir. Görüntüler biraz yuvarlak ve oldukça geniş açılı- Holga’nın çekimi böyle ve ilaveleri kaldırdığınızda fazladan genişlik ve vinyet alabilirsiniz. Kenarı takip eden ve şekli vurgulayan el yapımı karton negatif taşıyıcısı kullanıyorum. Bu taşıyıcıyı 1991’de yapmıştım ve hala fotoğraflarıma kendine özgün şekillerini vermek için kullanıyorum. Holga şimdi Holgalar için geniş açı ve tele adaptörleri yapıyor ama onları henüz ciddi olarak kullanmaya başlamadım. Pinhole Geniş Holga seviyorum ve yeni Panoramik Holga için sabırsızlanıyorum.
In most of your work you use wide-angle view.. Is it a feature of Holga or your style?…My Holga images are all directly from the camera, not cropped. The images are a little bit round and quite wide-angle – this is how the Holga shoots, and when you remove the inserts, you get the extra wideness and vignetting. I use a hand-made cardboard negative carrier that follows the edge and accentuates the shape even more. I made this carrier in 1991 and still use to to give my images their unique shape. Holga now makes wide-angle and tele adapters for the Holgas, but I haven’t started using them seriously. I do love the Pinhole Wide Holga and am looking forward to the new Panoramic Holga.
Pek çok önemli fotoğrafçının oyuncak kameralar kullandığını söylüyorsun. Sence neden bunu seçmiş olabilirler?Kitabımdaki tüm fotoğrafçılar çok güçlü ve sanatsal görüşe sahipler. En azından bazı çalışmalarında oyuncak makineler kullanmayı tercih etmişler ama onların fotoğraflarını gördüğünüzde fotoğrafların makineden daha çok kendi görüşleriyle alakalı olduğunu anlıyorsunuz. Bazen düşük teknoloji nitelikli görüntülerden hoşlanıyorlar (özellikle eski Diana makinelerle) ama diğer önemsiz görünen zamanlarda makine sadece bir araç haline geliyor. Bunlar kare format için çok hafif ve ucuz – ayrıca şimdi iPhone için kare yapabilen, düşük teknolojiymiş gibi görüntüler oluşturabilen pek çok uygulama olmasına rağmen insanlar onların yerine bunu tercih ediyor. Pek çok insan benzer nedenlerle Holga’yı tercih ediyor ama diğer araçları da seviyorlar, bazıları onu diğerlerinden daha değerli buluyor. Tüm bu makineler aynı zamanda eğlenceli de… Pek çok insan onları sadece bunun için seviyor.
You present important photopragraphers who use toy cameras. In your opinion, why do they choose them?All of the photographers in my book have a very strong personal artistic vision. They have chosen to use toy cameras for at least some of their work, but when you see their photographs, it is more about the images and their vision than the camera. Sometimes they like the low-tech qualities of the images (especially with the old Diana cameras), but other times that is downplayed and the camera is just a tool. For a square format camera, these are very light and cheap – although now there are so many apps for the iPhone that also make square, low-tech looking images, many people are choosing those instead! Most people site similar reasons for using Holgas, but like any other tool, some people take it to a higher lever than others. All these cameras are also fun, and many people love them just for that.

Michelle in front of the Kodak House in Nepal. Photo by David Robbins
Polaroidler hakkında düşüncelerin nelerdir?Polaroidler- artık onları anlık fotoğraflar olarak adlandırmamız lazım, değil mi? İnsanların dijitalle fotoğraflarını hemen göstermek istedikleri günümüzde bile anında baskıda büyüleyici birşeyler var. Bu eşsiz bir nesne- onları göstereceğiniz birileri olmalı. Hatta bir görüntünün taranmış hali gerçek bir baskıdan farklıdır. Bu, korumak ve saklamak, sevmek ve sergileme gibi bir şeydir ve baskı biraz pahalı olduğundan yavaşlamak ve gerçekten ne çekeceğinizi düşünmek zorundasınız. Holga’mda bir instant back kullanıyorum ve aynı zamanda tıpkı Holgalarım gibi insanları güldüren komik görünümlü FujiFilm Instax Mini’m de var. Bir diğer favorim de Rollei MiniDigi (dijital fakat çok sevimli).
What do you think about Polaroids?…Polaroids – now we have to call it instant photography, right? – are wonderful! Even today, when people are used to immediate viewing of their images with digital, there is something magical about an instant print. It is an object that is unique – you have to be with someone to show it to them. Even a scan of the image is different than the actual print. It is something to keep and treasure, show off and love, and since they are somewhat expensive per print, you are forced to slow down and really consider what you want to shoot. I use an instant back on my Holga, and also have a FujiFilm Instax Mini, which is a funny-looking camera that makes people smile, just like my Holgas, and my other favorite, the Rollei MiniDigi (which is digital, but super-cute).
Ve son olarak sanatınla ilgili gelecekteki planların nedir?Fotoğraf üretmekten, plastik makinelerle ilgili ders ve konferans vermekten zevk almaya devam ediyorum. Seyahat etmeyi seviyorum ve insanlar bu muhteşem eğlenceli makinelerle ilgilendiği müddetçe çekim için, dersler vermek için dünyanın değişik yerlerine gitmeyi sürdürmeyi umuyorum.And finally what is your plan for the future on your art?I continue to enjoy making images, and teaching and lecturing about plastic cameras. I love to travel, and hope to continue going to different parts of the world shooting and teaching, and long as people are interested in learning about these fabulous fun cameras.

Röportaj (interview by) : Levent YILDIZ


Çeviri (translated by) : Berna AKCANTEDxRainier – Michelle Bates – Toying with CreativityTüm Hakları Saklıdır © All Rights Reserved


www.fotoritim.com Sitesinde Bulunan Yazılı ve Görsel Eserlerin Bütün Hakları ve Sorumluluğu Eser Sahiplerine Aittir.


All Images and Text Published in www.fotoritim.com are Copyright © Protected by The Author, All Rights Reserved.


Use By Author Permission Only.

Michelle Bates : Plastik KameralarMichelle Bates : Plastik KameralarMichelle Bates : Plastik KameralarMichelle Bates : Plastik KameralarMichelle Bates : Plastik KameralarMichelle Bates : Plastik KameralarMichelle Bates : Plastik KameralarMichelle Bates : Plastik KameralarMichelle Bates : Plastik KameralarMichelle Bates : Plastik KameralarMichelle Bates : Plastik KameralarMichelle Bates : Plastik KameralarMichelle Bates : Plastik KameralarMichelle Bates : Plastik KameralarMichelle Bates : Plastik KameralarMichelle Bates : Plastik KameralarMichelle Bates : Plastik KameralarMichelle Bates : Plastik KameralarMichelle Bates : Plastik KameralarMichelle Bates : Plastik Kameralar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


sekiz + = 13

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>