Aylık arşivler: Mart 2007

PozitifStil ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fotoğraf Sergisi

Nisan ayının başında 4-5-6 Nisan tarihlerinde Yüksek Teknoloji
Enstitüsü Fotoğrafçılık kulübü ve PozitifStil katkıları ile ilk
sergimiz açılacak.

Üniversitenin Fotoğrafçılık kulübü’nün ve PozitifStil
fotoğrafçılarının yer alacağı yaklaşık 50 eser bu 3 gün içerisinde
fotoğrafseverlere sunulacak.

İlgilenen arkadaşlar Urla kampüsünde sergimizi izleyebilirler.

Sergilenecek olan fotoğrafları önümüzdeki günlerde buradan da
izleyebileceksiniz.

İlginize Teşekkürler…
www.pozitifstil.com
PozitifStil ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fotoğraf Sergisi

TÜRK – YUNAN DOSTLUK FESTİVALİ – 2007


DEFNE TÜRK-YUNAN DERNEĞİ


9-10 HAZİRAN ANTALYA / 11-12 HAZİRAN RODOS


TÜRK – YUNAN DOSTLUK FESTİVALİ – 2007


Ege’nin iki yakasındaki bütün fotoğrafçılara çağrı;


Bu yıl 6.’sı yapılacak olan Dostluk Festivali-2007’nin ana teması ‘YÜZLER’dir.


Dört günlük festival boyunca gerçekleştirilecek olan bir dizi etkinlik içinde hem Antalya’da, hem de Rodos’ta açılacak olan fotoğraf sergisi önemli bir yer tutuyor.


Serginin konusu;


“Yaşamdan, İnsandan, Kentten YÜZLER”


Bu yılın Onur Konukları Türkiye’den Ara Güler, Yunanistan’dan da Nikos Economopoulos olacak.


Bu çağrı; Türkiye’de ve Yunanistan’da “eli fotoğraf makinesi tutan, yüreğiyle de bakabilen” herkesedir.


‘Yüzler’i ‘Yüzler’imiz!


Zaman bizi ayrı düşürdükçe unutmuştuk birbirimizin ‘Yüzler’ini.


Oysa barış ve dostluk için öylesine ihtiyacımız vardı ki birbirimizin ‘Yüzler’ini görmeye”¦


Çünkü gördükçe anlıyorduk ne kadar birbirimize benzediğimizi.


Neredeyse 100 yıllık bir ayrılık girmişti aramıza.


Çizgilerini; aynı güneşten, aynı rüzgardan, aynı denizden; yani aynı coğrafyadan alan ‘Yüzler’imiz ancak yüz yüze gelince yeniden keşfediyordu hayatlarımızın ne kadar da ortak olduğunu.


Bu yüzden daha çok ihtiyacı var Ege’nin iki yakasında yaşayanların birbirlerinin ‘Yüzler’ini daha çok görmeye; daha yakından, yeniden tanımaya.


Dünyamızı yaşanası kılan birlikte bölüşülmüş değerlerdir ‘Yüzler’imiz; insanlarımızın, kentlerimizin ve hayatlarımızın ‘Yüzler’i”¦


İşte bütün bunların ışığında bu yılki festivalimizin ana temasını ‘Yüzler’ diye seçtik.


”¦ve istedik ki daha çok gösterelim birbirimize ‘Yüzler’imizi; insanlarımızın, kentlerimizin ve hayatlarımızın”¦


Buna en uygun sanat dallarının başında gelen fotoğraf da ‘Yüzler’imize aracı olsun istedik.


Ege’nin iki yakasında deklanşörlere birlikte basalım ‘Yüzler’imiz için.


Henüz birbirlerini görmemiş insanlara; kentlerimizin, insanlarımızın, hayatlarımızın ‘Yüzler’ini gösterelim istedik fotoğraf aracılığıyla.


Sergiye Katılım Koşulları


1) Sergiye katılım herkese açıktır.


2) Her fotoğrafçı en fazla üç fotoğrafla katılabilir.


3) Renkli ya da siyah beyaz fotoğraflarla katılınabilir.


4) Fotoğraflar CD’de teslim edilecek.


5) Katılım için esere herhangi bir rumuz ya da kod numarası verilmesi koşulu aranmamaktadır.


6) CD’ye kaydedilen fotoğraflar en az 30×40 santim boyutunda basılabilecek çözünürlüğe sahip olmalıdır.


7) Katılanlar, öz geçmişlerini de göndermelidirler.


8) Katılan eserlerin hiçbir yerde yayınlanmamış, sergilenmemiş ve ödül almamış olması gerekmektedir.


9) Son katılım tarihi 5 Mayıs 2007’dir.


Değerlendirme


Antalya ve Rodos’ta; üniversiteler, fotoğraf dernekleri, vakıf temsilcileri ve gazetecilerden oluşan 5’er kişilik jüri katılan eserler arasından sergilenebilir 18’er fotoğraf seçecek. Sergi toplam 36 fotoğraftan oluşacak.


Seçilen 18’er fotoğraftan Türkiye’de Ara Güler, Yunanistan’da Nikos Economopoulos 3’er fotoğrafı ‘Altın Defne’, ‘Gümüş Defne’, ‘Bronz Defne’ ile değerlendirecek.


Altın, Gümüş ve Bronz Defne’ler Türkiye’den katılanlara Antalya’daki, Yunanistan’dan katılanlara da Rodos’taki festival sırasında verilecek.


Altın Defne ödüllü fotoğrafçılar festivale davet edilecektir.


Gönderme Adresi


Ayşegül Baran


AKSAV (Antalya Kültür ve Sanat Vakfı) Genel Müdürlük


100. Yıl Bulvarı, Kültürpark İçi 07070 ANTALYA


090 242 238 54 44


Haluk Çobanoğlu Fotograf Sergisi ve Kitabı: “Arabesk”

style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Belgesel ve haber fotoğrafçısı Haluk
Çobanoğlu’nun, dokuz yıldan beri sürdürdüğü belgesel fotoğraf projesi ‘Arabesk’,
31 Mart – 27 Nisan tarihleri arasında Fotografevi Koç Allianz Galerisi’nde
sergileniyor. ‘Arabesk’ çalışmasının kitabı ise aynı adla Fotografevi Yayınları
tarafından yayınlanıyor. "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />


style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">


style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Fransızca kökenli “arabesk”
kelimesi, “Musikide Arap stiline benzetilmiş, iç içe geçen nağmelerle yapılmış
parça” anlamına geliyor. Ancak bizim için Arabesk bundan çok daha fazlası:
1960’lardan bu yana kuşakları etkileyen bir müzik, hatta bir yaşam
tarzı”¦


style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">


style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">


style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Günümüzde adı, besteci ve icracıları
tarafından bile “fantezi müzik” olarak anılır olsa da, arabesk hâlâ hayatımızda.
Kitlelerin sevdiği, seçkinlerin ise kıyasıya eleştirdiği Arabesk yakın
tarihimizin ayrılmaz bir parçası. Ne yakın tarihimiz Arabesk’siz düşünülebilir
ve anlatılabilir, ne de Arabesk yakın tarihimiz hesaba katılmadan sağlıklı
biçimde değerlendirilebilir.


style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">


style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Arabeskin ilk tohumları Cumhuriyet
döneminin başlarındaki kraldan da kralcı müzik reformu sırasında atıldı. Radyoda
“alaturka”nın yasaklanması, İstanbul Konservatuarı’nın Doğu Şubesi’nin
kapatılması; seçkinlerin öngördüğünün aksine eskiye yönelik talebi azaltmadı.


style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">


style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Bu yüzden de şarkılı Mısır filmleri,
bu yakın geçmişin Osmanlı vilayetinden gelen sedalarıyla, ninelerimizle
dedelerimizin kulaklarında taht kurdu. 1960’larda ise bu filmlerin bayrağını
Yeşilçam devraldı. 1970’lerde şehirli aydınların “minibüs müziği” dediği bir
türe kapılarını açtı ve taze kanıyla canlandırdığı sinemanın tahtına,
televizyonun yenilgisine uğradığı 80’li yıllara dek
oturdu.

style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">
src="http://www.fotografevi.com/haberfotograf/haluk.jpg" width=300
border=0>


style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">


style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">1970’lerde kişisel isyanları dile
getiren Arabesk, 1980’lerde palazlanan müzik endüstrisine ayak uydurarak
uysallaşma yoluna girdi, yasaklı olduğu televizyonla barışması için “acısız
arabesk” formülü uyduruldu. Gecekondular apartmanlara, 70’lerin işçi ya da
hizmetlileri küçük ve orta ölçekli sermayedarlara dönüşürken, Arabesk de salt
varoşlarda, köylerde değil, en “nezih” mekânlarda da çalınır ve aranır oldu.
1990’larda Arabesk adı unut(tur)uldu, artık radyolarımızda, gece mekanlarinda
“fantezi müzik” çalınıyor.


style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">


style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Arabesk’i anlamaya ve anlatmaya
çalışırken, toplumbilimci Adorno’nun, “Her müzik türü, toplumun bütününde var
olan çelişkilerin ve gerginliklerin izini taşır” sözü bu fotoğraf projesi için
anahtar nitelik taşıyor. Fotoğrafçı Haluk Çobanoğlu, dokuz yıldır sürdürdüğü
fotoğraf projesi Arabesk’te böyle bir açıdan bakıp bir coğrafyanın, bir ülkenin
sesli ve sansür edilemeyen tarihi mirası olduğunu kabul ediyor; Arabesk’in
dünyasında yitip gidenin, kalıcı olanın ve değişenin izini sürmeye çalışıyor.


style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">


style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Ünlü bir Arabesk müzik prodüktörü,
Türkçe yapılan her müzikte arabesk unsurlar olduğunu söylüyor. Bizim de onsuz
yapamadığımız ortada. Her yıl seçkin bir üniversitemizde düzenlenen arabesk
konserlerinin başlığı da bu konuyu özetliyor: “İtiraf ediyoruz, biz bu şarkıları
seviyoruz”

href="http://www.fotografevi.com/Etkinlikdevam.asp?haber_id=40"target="new">http://www.fotografevi.com/Etkinlikdevam.asp?haber_id=40

İFSAK 138.Dönem Temel Fotoğraf Öğrencileri “Denge” Fotoğraf Sergisi

İFSAK – İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği’nin 138. dönem temel fotoğraf seminerini tamamlayan öğrenciler, “Denge” konusunda ürettikleri fotoğrafları İFSAK’ta sergileyecek. 14 Nisan Cumartesi günü İFSAK Sergi Salonu’nda düzenlenecek kokteylle açılacak sergi, 11 Mayıs’a kadar kapılarını fotoğrafseverlere açık tutacak.


İFSAK’ta temel fotoğraf seminerini tamamlayan, çeşitli meslek dallarından 43 kişilik grup, proje danışmanı Hakan Hatay ve yardımcısı Melike Bakıcı önderliğinde 8 ay süren projede “Denge” konusunu çeşitli bakış açılarından fotoğraflarla kadraja aldı. Temmuz 2006’da başlayan uzun soluklu proje, Şubat 2007’de sergilenmek üzere yüzlerce çalışma arasından seçilen 55 fotoğrafla tamamlandı.


Proje danışmanı Hakan Hatay, “Projemizde ‘Denge’yi hem kavram olarak inceledik hem de kompozisyon olarak dengeli fotoğraflar üretmeye odaklandık. Denge’yi her açıdan sorguladık” diye konuştu.


“Denge” sergisinin, İFSAK’ın ardından dernekler, okullar ve sanat galerileri aracılığıyla Türkiye’de sergilenmeye devam etmesi planlanıyor. Proje fotoğrafları, İFSAK bünyesinde sergilendikten sonra, grubun www.138an.com web sitesinde sergilenecek. Proje fotoğraflarından oluşan albüm de, İFSAK sekreterliğinden temin edilebilecek.


Katılımcılar: Aslı Başkaracaoğlu, Aydan Öztürk, Ayşe Şahinboy, Ayşegül Temiz, Cemal Atasoy, Cevat Ezgin, Devrim Ildırı, Didem Tepebağ, Dilara Nur Kutlu, Dilek Onat, Elif Özkan, Esin Kuyucu, Figen Akyıldız, Gül Daşdemir, Gizem Alav, Gülizar Bakbak, Hande Kayı, Murat Özen, İzzet Özdek, Nebile Hilal Gündoğan, Oğuz Semerci, Pınar Şahin, Rahşan Bağrıaçık, Rengin Ertekin, Selda Yıldız, Seçil Altıntaş, Sevgi Demirci, Yunus Kaya.


Sergi tarihi:


14 Nisan – 11 Mayıs 2007


Sergi mekânı:


İFSAK İstiklal Cd. Ayhan Işık Sk. 34/2 Beyoğlu


Ayrıntılı bilgi için:


Hakan Hatay


hatay@superonline.com


GSM: 0536 836 36 21

İFSAK 138.Dönem Temel Fotoğraf Öğrencileri

Cenk Gençdiş ” Kuş Pazarı ” Fotoğraf Sergisi – Fototrek

FOTOTREK FOTOGRAF MERKEZI Galerisi 28 Mart – 20 Nisan tarihleri
arasinda
Cenk GENCDIS’in KUS PAZARI isimli fotograf sergisine ev
sahipligi yapiyor !


width=190 border=0> src="http://www.fototrek.com/images/kuspazari_05.jpg" width=190
border=0>

Sergi, Persembe Pazari ve Topkapi Surdibi’nde kurulan guvercin

pazarinda cekilen fotograflar arasindan secilmis 50 x 70 cm
ebatlarinda
21 adet fotograftan olusuyor.

Cenk GENCDIS’in KUS PAZARI isimli sergisi
28 Mart 2007 Cars. gunu
saat 19:30′daki kokteyl ile acilacak.

Sergi
20 Nisan 2007 Cuma gunune kadar gezilebilecek.

KUSPAZARI
Persembe
Pazari, Topkapi Surdibi, Kopru alti, top sahasi derken
surekli yer
degistiren bir onemli etkinliktir aslinda guvercin
pazari ”¦ Yogun bir
sevginin, surekli emegin, harcanan zamanin ve
paranin karsiliginda alinan
payedir kusbazlik ”¦ Hem maddi hem manevi
dunyanin onemli bir simgesidir
guvercin ”¦ Muhabbeti, raconu, ortami
ile “delikanli” bir yerdir kus pazari ”¦


Ayrintili bilgi için : href="http://www.fototrek.com/etkinlik.html" target=new>http://www.fototrek title=http://www.fototrek.com/etkinlik.html>.com/etkinlik. title=http://www.fototrek.com/etkinlik.html>html title=http://www.fototrek.com/etkinlik.html> title=http://www.fototrek.com/etkinlik.html>

href="http://www.fototrek.com/etkinlik.html"target="new"> style="WIDTH: 565px; HEIGHT: 198px" height=221
src="http://www.fototrek.com/images/kuspazari_manset.jpg" width=600
border=0>
FOTOTREK FOTOGRAF MERKEZI
Kucukparmakkapi Abdullah Sokak No
: 17 Beyoglu, ISTANBUL
Tel : 0212 2519014 – 2457857

TRT 2 Yansımalar ” Balıkesir Fotoğraf Müzesi Belgeseli “

Ülkemizin ilk ve tek olma özelliği taşıyan, 19 Mayıs 2006 tarihinde açılışını yaparak Türk Fotoğrafına armağan edilen Balıkesir ulusal fotoğraf müzesi ve M.Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı TRT İzmir TV tarafından belgeseli yapılmıştır. Belgesel 28 mart 2007 günü saat 22.10 da TRT 2 de ” YANSIMALAR” adlı TV programda yayınlanacaktır.

Aykan Özener ” Gallipoli 2005 ” Fotoğraf Sergisi

Balıkesir Ulusal Fotoğraf Müzesi Çağdaş Sanat Galerisi’nde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi fotoğraf öğretim elemanı ve fotoğrafçı Aykan Özener’in “GALLİPOLİ 2005″ fotoğraf sergisine ev sahipliği yapacak.

Tarih: 18 Mart 2007
Saat: 18:00

GALLİPOLİ 2005

Tarihin en kanlı çarpışmalarına sahne olan bu topraklar, bugün milli park olarak tüm dünyanın ziyaretine açık olarak kullanılıyor. İnsanlar 1915 yılında yaşanan dramı yaşamasın diye bugün daha büyük görevi üstlenmiş yarımada. Hatta dünya barış parkı olmasına bile karar verilmiş. Adı Gelibolu, dünyada Gallipoli diye tanınıyor. Tarih kitapları bu yarımada da yaşananları anlatırken hep aynı başlığı kullanmış:

Gallipoli 1915

2001 yılında görevli olarak yerleştiğimden itibaren beni hep kendine çekti. Her Çanakkale Savaşları’nı anma töreninde karşıma burada savaşa ait yüzlerce fotograf ve bugün yapılmış olan abidelerin fotografları çıktı. Her köşesini onlarca kez gezdiğim yarımada bende büyük izler bıraktı. Her seferinde yeni bir şey öğrendim. Mistik duygular tüm benliğimi sardı. Adayı tanımak için yaptığım araştırmalarda karşıma hep Gallipoli–1915 yazılı kitaplar çıktı. Bugüne ait izleri ararken turistik rehberler ve kahramanlık üzerine yazılmış eserlerle karşılaştım. Ama ben bugünün gizli kalmış ruhunu gün yüzüne çıkarmalıydım. Acaba bunu başarabilir miydim?Önce savaşın izini aradım. Oysa bugün yasayan kuşakların çoğunun orada yaşananlardan haberi bile yoktu. Savaşın izlerini bulduğumu pek söyliyemiyeceğim. Bir kaç anıt mezar, siperler, makineli tüfek yuvaları ve çıkartma gemisi iskeletinden başka. O halde bugünkü değişimi göstermeliydim. Barışa dair birçok ize rastladım. Çalışmamın ana hattı ve adı böyle çıktı ortaya ; Gallipoli–2005

2001 yılında başladığım çalışma anından bugüne kadar binlerce fotograf karesi oldu arşivimde. Bugün bunlardan fikir vermesi açısından birkaçını ekleyebiliyorum. Onları da belli bir sıra içerisinde sunuyorum. Önce yarımadayı gezmeye başladığımız Kilitbahir’ den başlayıp abideye doğru bir istikamet oluşturdum. Kilitbahir yalnızlık, terkedilmişlik ve hüzünle karşıladı beni hep. Ardından Seyit onbaşı anıtı, Havuzlar şehitliği, Abide, Fransız mezarlığı, Helles anıtı, 57.Alay Şehitliği, Conk Bayırı ve Anzak koyu gerek her yıl düzenlenen törenleriyle, ziyaretleriyle, en önemlisi milli park ilan edilmesinden sonra bozulmayan doğasıyla belleğime kazındı.

Size burada pek azını gösterebildiğim bellek izlerime, her yıl bir yenisi ekleniyor. Artık 2006 yılındayız izlenimlerimi sizlerle paylaşıyorum. Söz biter ama görüntüler geriye kalan izlerimizdir.
Aykan Özener


Fotoğrafçı-Akademisyen

Aykan Özener

Nuri Bilge Ceylan ” Sinemaskop Türkiye ” Fotoğraf Sergisi

SİNEMASKOP TÜRKİYE
3-28 Nisan, Pazar Pazartesi hariç her gün, 11.00-18.30
Milli Reasürans Sanat Galerisi

Nuri Bilge Ceylan’ın son dört yıl içinde çektiği fotoğraflar, Selanik ve
Londra’dan sonra AVEA desteğiyle 26. Uluslararası İstanbul Film
Festivali’nde”¦ Sergide ağırlıklı olarak yönetmenin son filmi İklimler’in
mekân araştırma gezileri sırasında çektiği fotoğrafları yer alıyor. Yurt
dışında büyük övgü alan sergi ile ilgili olarak İngiltere’nin önemli
gazetelerinden The Guardian şöyle dedi: “Renkli ve sinemaskop ölçekte
çekilmiş, konu olarak Türkiye’yi ele almış, ama sanki gizemli ve rüyasal
bir tabloya dönüştürülmüş gibi duran, bir eleştirmenin haklı olarak Pieter
Brueghel’e benzettiği mistik fotoğraflar bunlar.”
Nuri Bilge Ceylan